BIM projektování

Výstavba budov a výrobních hal je velmi komplexní záležitostí. Do projektu je vždy zahrnuto spousta účastníků, kde každý má svou úlohu např. Investor, Architekt, Statik, Stavební inženýr aj. a také různé profese - Voda, Topení, Elektro, VZT aj.

K tomu aby výstavba plynule fungovala je zapotřebí skloubit všechny tyto profese, provádět kontrolu kolizí, předávat včas a správně informace, což je mnohdy nelehká úloha.

70% úspěchu je dobrá příprava a řízení stavby a na tu navazuje kvalitní projektová dokumentace.

Pro mě je velkým pomocníkem právě BIM - Building Information Modeling. Není to jen 3D software, ale také komplexní nástroj k tomu, aby pomáhal zkvalitnit projektovou dokumentaci, která bude bez kolizí, které mají pak dopad na zdržení termínu výstavby a zvýšení nákladů. Rovněž je velkou podporou při výstavbě, kde jednotliví účastníci dostávají navzájem aktuální informace o stavbě a nemůže se tak stát, že někdo z účastníků není informován o aktuálním dění na stavbě. A v neposlední řadě, nabízí řešení problémů a kolizí ještě dřív něž skutečně vzniknou, tím pádem šetříme čas a peníze a předcházíme tak dalším problémům, které mohou vzniknout.

Na vysvětlenou - při BIM projektování tvořím virtuální 3D model stavby. Na začátku projektu  investor stanoví level of detail jednotlivých elementů. Podle těchto požadavků vytvořím reálné objekty, které budou následně fyzicky na stavbě. Tyto jednotlivé elementy v sobě nesou informace, které jím přiřadím např: výrobce, materiál, váha, rozměry, záruka atd. Tím je model komplexní a dodává informace všem účastníkům stavby prostřednictvím sdílené komunikace přes datové prostředí - např. BIM Cloud, BIM 360, FTP server, aj. Tím se stanoví jedno místo, kde jsou informace pro všechny účastníky vždy dostupné. 

Pokud chcete jako firma začít s BIM projektováním, není to tak jednoduché, jak se zdá. Musíte změnit myšlení celé společnosti a začít myslet a pracovat jinak. :-)

Toto se nám daří společně s firmou Elektromont Brno, akciová společnost, kde jsme BIM použili na větších projektech jako výstavba výrobních hal pro Jaguar Land Rover - Nitra, SK a Hyundai Steel - Ostrava. Firma tak plynule přechází na tento způsob projektování a tím pádem se stává více atraktivní pro investory v Čechách i v zahraničí.


ukázka 3D zpracování - Hyundai steel Ostrava